WORKFORCE OUTSOURCING

Workforce outsourcing je model zapošljavanja koji podrazumeva fleksibilno angažovanje saradnika za potrebe rada klijenata. Workforce preuzima ulogu formalnog poslodavca koji obavlja sve kadrovske aktivnosti, dok klijent zadržava fokus na svoju osnovnu delatnost.

 

Workforce u tom slučaju vodi kompletnu kadrovsku administraciju koja podrazumeva: prikupljanje dokumentacije, potpisivanje ugovora sa radnicima, prijave i odjave, precizan obračun zarada, uplate zaposlenima na vreme i uredno plaćanje poreza i doprinosa.

Workforce outsourcing sa preuzimanjem saradnika

Workforce preuzima saradnike klijenta koji se prijavljuju na platni spisak Workforce-a. Sve kadrovske aktivnosti i obaveze preuzima Workforce kao poslodavac, dok saradnici nastavljaju angažovanje kod klijenta u skladu sa dinamikom projekta.

Workforce outsourcing sa regrutacijom i selekcijom

U zavisnosti od specifičnosti projekta ili radne pozicije, proces regrutacije i selekcije kandidata može obaviti stručni tim Workforce regrutera. Primena proverenih Workforce metoda garantuje klijentima uštedu vremena i pažljiv odabir saradnika.

poslodavci

Prednosti za klijente:

 • Smanjenje kadrovske administracije
 • Zadovoljenje potreba za fleksibilnim zapošljavanjem
 • Smanjenje rizika zapošljavanja i fluktuacije radnika
 • Smanjenje evidentiranog broja zaposlenih (headcount)
 • Iskustvo i ekspertiza stručnog Workforce tima


WORKFORCE HR ALAT

Office work

Workforce HR alat je specijalizovano softversko rešenje namenjeno HR profesionalcima. Ova cloud platforma omogućava klijentima centralizovano upravljanje svim kadrovskim podacima.

 

Proizvod je prvenstveno namenjen klijentima koji koriste usluge Workforce outsourcing-a, sa ciljem jednostavnijeg praćenja angažovanih saradnika. Prilikom regrutacije novih saradnika, klijentima je na raspolaganju i modul za pretragu Workforce baze kandidata.

 

Workforce HR alat predstavlja idealno rešenje za holding grupacije sa kompleksnom organizacionom strukturom, jer omogućava sistem rada sa više pravnih lica. Svoj pun potencijal obezbeđuje i kod klijenata koji imaju angažovane saradnike u različitiim sektora, gde je u procesu evidencije radnih sati i praćenju kadrovskih podataka uključeno više osoba. Platforma podržava rad sa više korisnika različitih nivoa ovlašćenja, čime se uvodi transparentnost i konotrola u oblasti ljudskih resursa.

Prednosti za klijente:

 • Centralizovana evidencija angažovanih saradnika
 • Transparentnost i kontrola kadrovskih troškova
 • Statistika i kreiranje izveštaja
 • Prilagodljivost specifičnim zahtevima klijenata
 • Jednostavnost korišćenja i tehnička podrška


WORKFORCE REGRUTACIJA I SELEKCIJA

Workforce regrutacija i selekcija je rešenje koja obezbeđuje klijentima odabir najboljih kandidata za tražene radne pozicije. Primena proverenih Workforce metoda u procesu regrutacije i selekcije, garantuje klijentu uštedu vremena i pažljiv odabir saradnika.

 

Za svaki projekat sa klijentom se zajednički definiše strategija regrutacije koja može obuhvatati: oglašavanje radne pozicije, filtriranje biografija, intervjuisanje, proveru referenci, testiranje ličnosti i sposobnosti, centre procene, kreiranje uže liste kandidata i njihovu prezentaciju klijentu.

Regrutacija i selekcija izvršioca

Stručni tim Workforce regrutera je specijalizovan za regrutaciju kandidata za pozicije izvršioca u različitim industrijama. Višegodišnje iskustvo i ekspertiza Workforce-a u ovoj oblasti omogućava klijentima pronalazak odgovarajućih kandidata najrazličitijih profila uz poštovanje izazovnih rokova.

Masovna regrutacija

Workforce pruža usluge regrutacije i selekcije većeg broja kandidata u veoma kratkom vremenskom periodu. Ima široku primenu u industrijama sa povećanom fluktuacijom radne snage, sportskim događajima i koncertima, istraživanju tržišta i terenskim projektima.

Testiranje ličnosti i sposobnosti

Workforce za potrebe klijenata organizuje testiranja ličnosti i sposobnosti na osnovu kojih se vrši procena reagovanja kandidata u različitim situacijama, mogućnosti individualnog napredovanja, ali i timskog potencijala.

poslodavci

Prednosti za klijente:

 • Značajna ušteda vremena i resursa klijenta prilikom zapošljavanja
 • Povećava se izbor saradnika obuhvatanjem Workforce baza kandidata
 • Koristi se iskustvo i ekspertiza stručnog Workforce tima
 • Plaćanje se vrši po uspešnoj realizaciji projekta i odabiru kandidata od strane klijenta


WORKFORCE VIDEO INTERVJU

Office work

Workforce video intervju je inovativno rešenje koje klijentima omogućava upoznavanje sa kandidatima bez fizičkog prisustva intervjuisanju kandidata. Klijent ima mogućnost da nakon obavljene regrutacije i selekcije od strane Workforce-a pregleda video snimke kandidata, čime je olakšano donošenje odluke o potencijalnom angažovanju.

Prva faza: Snimanje ulaznih pitanja

Klijent definiše uvodnu prezentaciju i ulazna pitanja koja će biti postavljena kandidatima prilikom apliciranja za posao. Video može snimiti Workforce regruter ili sam klijent, čime je omogućeno direktno obraćanja kandidatima.

Druga faza: Snimanje odgovora kandidata

Prilikom apliciranja za posao kandidati se upućuju na web stranicu gde ih čekaju ulazna pitanja, nakon čega se snimaju njihovi odgovori.

Treća faza: Workforce selekcija

Stručni tim Workforce regrutera obavlja selekciju po definisanim Workforce standardima i formira uži izbor kandidata.

Četvrta faza: Prezentacija kandidata

Nakon završetka procesa regrutacije i selekcije, klijenti dobijaju užu listu kandidata koja sadrži:

 • Biografije kandidata
 • Prezentaciju kandidata od strane Workforce regrutera
 • Video snimke kandidata i njihove odgovore na ulazna pitanja


WORKFORCE CENTRI PROCENE

Workforce centri procene su rešenja koja klijentima omogućavaju sveobuhvatniji pristup kod procesa selekcije kandidata. Ova metodologija se uspešno primenjuje kod procene i razvoja postojećih timova i ličnih kompetencija zaposlenih.

 

Workforce tim pažljivo i sistematično dizajnira centre procene i prilagođava ih specifičnostima radne pozicije i organizacije klijenta. Prilikom procene se koriste instrumenti i metode čijom primenom se dolazi do objektivnih informacija o kandidatu posmatranjem njegovog ponašanja. U ovom procesu je obavezno uključen veći broj procenjivača sa ciljem dobijanja objektivnijih rezultata.

Workforce centri procene kod selekcije kandidata

Workforce centri procene kod selekcije kandidata fokusirani su na ključne kompetencije koje su u vezi sa aktivnostima i odgovornostima za traženu radnu poziciju. Centri procene imaju značaj i za kandidate jer im pružaju mogućnost da sagledaju sebe u okviru analizirane organizacije i njenog okruženja.

Wokforce razvojni centri za postojeće timove

Workforce razvojni centri se koriste za procenu i razvoj postojećih timova, strategiju napredovanja zaposlenih, rano otkrivanje talenata unutar organizacije i identifikovanje trening potreba. Često sadrže vežbe simulacije realnih poslovnih izazova i zadataka, sa ciljem da zaposlene podstaknu na aktivnost i karakteristični stil ponašanja.

poslodavci

U zavisnosti od cilja procene, uloge timova i organizacione kulture, primenjuje se različite metode i tehnike procene:

 • Intervju zasnovan na kompetencijama
 • Testove ličnosti i sposobnosti
 • Studije slučaja i simulacija radnog okruženja
 • Igranje timskih uloga
 • Grupne diskusije i vežbe


WORKFORCE TRENING CENTAR

Office work

Workforce trening centar se koristi za edukaciju zaposlenih i razvoj organizacije klijenata. U okviru trening centra periodično se organizuju otvoreni treninzi, a po potrebi specijalizovane in-house obuke skrojene po meri klijenata.

 

Workforce treneri i spoljni konsultanti poseduju iskustvo u različitim oblastima, što klijentima osigurava ostvarenje ciljeva i unapređenje poslovnih rezultata.

Otvoreni treninzi

Workforce trening cenar organizuje otvorene treninge i radionice u vezi sa ličnim usavršavanjem i strategijom planiranja i razvoja karijere. Akcenat je na razvoju veština i sposobnosti polaznika, kao i pripremi kandidata za izazove tržišta rada.

In-house treninzi prilagođeni klijentima

Prilikom dizajniranja in-house treninga, pridaje se posebna pažnja sagledavanju trenutnog potencijala i razvojnih ciljeva organizacije. Vešto osmišljeni treninzi omogućavaju unapređenje veština zaposlenih u skladu sa njihovim razvojnim potrebama. Krajnji cilj je postizanje dugoročnih efekata kod organizacionog razvoja klijenata.

Workforce trening centar može organizovati različite programe:

 • Lični razvoj zaposlenih
 • Planiranje i razvoj karijere
 • Organizacioni razvoj
 • Razvijanje timova
 • Upravljanje projektima